Testiryhmä

HaeTestiryhmaan

 

Bonusapteekin testiryhmään haetaan säännöllisesti testaajia. Testiryhmäläiset saavat kulloinkin testattavana olevan tuotteen käyttöönsä ilmaiseksi!

 

HUOM! Juuri tällä hetkellä testiryhmiä ei ole käynnissä. Ilmoitamme alkavista ryhmistä tämän sivun lisäksi muun muassa uutiskirjeessämme.

 

NÄIN TUOTETESTAUS TOIMII

Täytä voimassa oleva hakulomake ja jätä yhteystietosi. Täytä lomake huolellisesti. Sen avulla varmistat, että voit tulla valituksi tuotetestaajaksi ja saat testattavaksi tuotteita. Testiryhmään valitaan ensisijaisesti verkkokauppaan rekisteröityneitä asiakkaitamme.

 

TUOTTEEN TESTAUS

Kun olet hyväksynyt osallistumisesi testaukseen, lähetämme testattavat tuotteet sinulle postissa. Testijakso kestää tuotteesta riippuen kahdesta viikosta reiluun kuukauteen. Testijakson aikana suosittelemme, ettet vaihtaisi muita käyttämiäsi tuotteita ja rutiineja.

 

TUOTTEEN ARVOSTELU

Tuotetestaajana sitoudut arvostelemaan testatun tuotteen. Arvostelussa arvioidaan muun muassa tuotteen koostumusta, ominaisuuksia, vaikutuksia ja pakkausta. Lähetämme sinulle valmiin arvostelulomakkeen valmiine kysymyksineen, joten arvostelu on helppoa ja vaivatonta! Haethan testiryhmään vain, jos olet sitoutunut testaamaan tuotetta käyttöohjeen mukaan ja raportoimaan kokemuksestasi annetussa määräajassa.

 

ARVOSTELUN JULKAISU

Kokoamme arvioista yhteenvedon, jonka julkaisemme mm. Bonusapteekin verkkosivustolla. Käsittelemme tiedot ja testin vastaukset luottamuksella ja anonyymisti. Tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille.

 

 

TESTIRYHMIIN VALITTUJA KOSKEVAT SEURAAVAT EHDOT

Testiryhmiin ilmoittaudutaan täyttämällä sähköinen lomake. Osallistujan tulee olla rekisteröitynyt Bonusapteekin asiakas osallistuakseen testiryhmään. Bonusapteekki valitsee vastausten perusteella testiryhmään osallistujat. Päätöksestä ei voi valittaa eikä sitä tarvitse perustella. Osallistujiin otetaan yhteyttä sähköpostitse. Jos valittu henkilö ei reagoi kyselyyn viiden päivän kuluessa, Bonusapteekki valitsee tilalle uuden testihenkilön. Alun perin valittua henkilöä ei silloin enää katsota osaksi testiryhmää, eikä hän saa tuotenäytettä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä testiryhmään osallistumisessa.

Jokainen testiryhmään valittu saa testattavakseen tuotteen tai tuotteita. Testiryhmästä riippuen osallistuja saa vastattavakseen kyselyn testaamistaan tuotteista. Osallistujalta edellytetään palautteen antamista erikseen määritellyn ajan kuluttua tuotteen vastaanottamisesta. Bonusapteekki saa kaikki oikeudet annettuihin tuotearvioihin ja muuhun mahdolliseen sisältöön mukaan lukien kuvat, tekstit jne.

Testiryhmään osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Bonusapteekki pidättää oikeuden muuttaa ehtoja milloin tahansa ennen testikautta, sen aikana tai sen jälkeen.

 

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Testiryhmän järjestämisestä ja toteuttamisesta on vastuussa Bonusapteekki.fi. Tuotteen arvion kanssa lähetettyjä henkilötietoja sekä mahdollisia muita tietoja käytetään ainoastaan testiryhmän hallinnointiin. Osallistujille ei lähetetä muita tietoja tai markkinointiviestejä, ellei osallistuja anna Bonusapteekille siihen lupaa.

Kaikki testiryhmien osallistujat hyväksyvät henkilötietojen käsittelyn yllä olevan mukaisesti. Jos lomakkeesta puuttuu tarvittavia henkilötietoja, henkilöä ei voida valita testiryhmään.

Bonusapteekki pidättää yksinoikeuden poistaa henkilö testiryhmästä, jos henkilön ilmoittautumisessa ilmenee vilppiä tai henkilö ei noudata ehtoja. Bonusapteekki ei ole vastuussa kadonneista, liian myöhään lähetetyistä tai myöhästyneistä osallistumisista tai teknisistä ongelmista. Järjestäjällä on oikeus muuttaa, jatkaa tai keskeyttää testiryhmä järjestäjän päätöksellä teknisen ongelman tai muun ylivoimaisen esteen vuoksi. Osallistujilla ei tässä tapauksessa ole oikeutta korvaukseen.

Testiryhmien osallistujat vapauttavat järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta testiryhmiin tai tuotteiden vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Testiryhmien osallistujat vastaavat kaikista muista testiryhmän hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Tuotteita ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi. Testituote/-tuotteet toimitetaan testiryhmän jäsenelle hänen asiakasrekisteriin ilmoittamansa osoitteeseen Suomessa. Järjestäjä ei tarkista ilmoitetun osoitteen oikeellisuutta eikä vastaa virheellisten osoitteiden takia saapumattomista toimituksista tai kolmannen osapuolen toimittamatta jättäneistä toimituksista.

Osallistumalla testiryhmään osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.


Testissä Bio-Qinon® Active Q10 GOLD 100 mg

Testissä Bio-Qinon® Active Q10 GOLD 100 mg

Testissä Diplomag IBS -tuotteet

Testissä Diplomag IBS -tuotteet

Testissä Plantur 39 sävyttävät tuotteet

Testissä Plantur 39 sävyttävät tuotteet

Testissä Multi-Gyn Actigel 50 ml

Testissä Multi-Gyn Actigel 50 ml

Testissä Omega7 Skin -kapselit

Testissä Omega7 Skin -kapselit